Leptospirose hos hund

Hvad er leptospirose?

Leptospirose også kaldet ”Rottesyge” er en infektionssygdom som skyldes bakterien leptospira. Leptospira hører til gruppen af spirokæter, som er skruesnoede bevægelige organismer.  Leptospirose er en zoonose. Det vil sige, at sygdommen kan smitte fra dyr til mennesker og omvendt.

Hvordan smitter leptospirose?

Ofte kommer smitten fra gnavere som mus og rotter. De inficerede dyr udskiller bakterien i et stort antal med urinen. På den måde ender bakterien ofte steder, hvor kloakker er oversvømmet, i vandhuller på marker osv. Bakterien trænger ind i blodbanen gennem rifter i trædepuderne, små sår på kroppen og slimhinderne.

Hvad er symptomerne hos hunde der har leptospirose?

Der går ofte ca. en uge før de første sygdomstegn viser sig efter hunden er blevet smittet. De første symptomer kan være meget uspecifikke og ligne mange andre sygdomme. Ejeren vil ofte opleve, at hunden er nedtrykt, kaster op, har nedsat appetit og får feber. Diagnosen stilles derfor ofte først senere i sygdomsforløbet, når de mere alvorlige sygdomstegn viser sig. Dette kan fx være skader på organer. De mere alvorlige sygdomstegn kan blandt andet vise sig som:

  • Nedstemthed/Udmattet
  • Gulfarvning af slimhinder og hud
  • Blodig diarré
  • Muskelsitren
  • Åndenød
  • Hoste

Ikke alle sygdomstegn behøver at være til stede på én gang. Det kommer an på, hvilke organer der er angrebet. Det er derfor altid meget vigtigt, at kontakte dyrlægen, hvis hunden virker syg.

Hvordan behandles leptospirose?

Dyrlægen vil ofte behandle hunden med antibiotika og understøttende behandling som væsketerapi og diæt. I nogle tilfælde er sygdommen så fremskreden, at der ikke er nogen behandling, som kan gøre hunden rask. Det er derfor meget vigtigt, at komme hurtigt i gang med behandlingen.

Hvordan kan jeg beskytte min hund imod leptospirose?

Der findes vaccine mod leptospirose, som hunden skal have hvert år. Det er den bedste måde, at forebygge sygdommen på. Det er en god idé, at snakke med dyrlægen om, hvilken vaccine hunden skal have, da der findes mange forskellige stammer af leptospira-bakterier. Det er desværre ikke alle stammerne der findes vaccine imod.

Var denne artikel brugbar?

Skriv en kommentar